START / Szwecja / Google Maps


Google Maps

Skalowalna mapa Szwecji Google Maps


Pokaż Szwecja.modos.pl na większej mapie


Działanie: Klikając na strzałki przesuniesz obraz mapy w górę, w dół, w lewo lub prawo. Mapę możesz przesuwać również myszką metodą przeciągania. Klikając na przyciski plus "+" i minus "-" odpowiednio powiększysz lub pomniejszysz obraz mapy. Klikając na przycisk "Map" wyświetlisz mapę świata, klikając na przycisk "Satellite" wyświetlisz obraz satelitarny świata.


Mapę udostępnia Google.